Vogelschieten

Zaterdag

Het vogelschieten is een eeuwenoude traditie die niet weg te denken valt uit het programma van het Dorpsfeest Markelo. Alle inwoners van ons mooie dorp kunnen op de zaterdagmiddag strijden voor de eervolle titel Schutterskoning(-in) van Markelo. De titel wordt beloond met veel pracht en praal. Zo krijg je als koning of koningin de bijbehorende versierselen omgehangenzoals een kleurige sjerp gecombineerd met een zeer oude ambtsketting waar medailles van alle oud-koningen en koninginnen aanhangen. Natuurlijk is de nieuwe koning(-in) eregast tijdens het zondagochtendprogramma en in de grootse optocht voor een heuse zegetocht door het dorp.   

Sinds 2019 vindt het vogelschieten plaats midden in het dorp op de rotonde voor Het Beaufort. In alle vroegte wordt de koning(-in) van het jaar daarvoor op feestelijke wijze opgehaald uit huis.  

 Regelementen 

  • De Vogelschietcommissie wil iedereen de kans geven om meerdere keren te schieten. Daarom werd in 2016 besloten om het maximale aantal deelnemers vast te stellen op 150 schutters.  
  • De inschrijving start om 12.30 uur, voorinschrijving is niet mogelijk.  
  • Alleen inwoners van Markelo van 18 jaar en ouder kunnen meedoen, bij de inschrijving moet een persoonlijk identiteitsbewijs getoond worden.  
  • Je kunt niet een ander inschrijven.
  • De schutterskoning van het afgelopen jaar mag uiteraard meedoen.  
  • De Schutterskoningen/koninginnen van de buurtschappen, die uitgenodigd zijn door de vogelschietcommissie, krijgen de mogelijkheid om deel te nemen.   
  • Zodra de maximale deelname bereikt is, zal dit kenbaar gemaakt worden.  
  • Het eerste schot wordt door de huidige Schutterskoning gelost zaterdag om 13.00 uur.