Ondersteuningsfonds

Het algemeen bestuur van de Stichting Dorpsfeest Markelo heeft in haar vergadering van 23 juni 1991 besloten om een zgn. “Ondersteuningsfonds” in te stellen, waaruit jaarlijks, indien het fonds toereikend is, een nader te bepalen bedrag beschikbaar wordt gesteld ten gunste van verenigingen en instellingen van de Markelose gemeenschap.

Het ondersteuningsfonds stelt zich ten doel de bevordering van het sociaal en maatschappelijk belang van de Markelose gemeenschap. Dit doel wordt bereikt middels het jaarlijks verlenen van financiële bijdragen aan daarvoor in aanmerking komende plaatselijke organisaties (verenigingen en/of instellingen e.d.). Eén en ander wordt beoordeeld door de commissie Ondersteuningsfonds.

Voornoemde bijdragen kunnen uitsluitend worden aangevraagd voor noodzakelijke investeringen en/of het houden van bijzondere van plaatselijk belang zijnde evenementen, waarvoor men de financierings-/dekkingsmiddelen niet rond kan krijgen.

Hier vindt u de Richtlijnen ondersteuningsfonds

Alleen aanvragen ingediend met het daarvoor bestemde Aanvraagformulier Ondersteuningsfonds worden in behandeling genomen.