Ondersteuningsfonds

Bij de organisatie van een Dorpsfeest komt heel veel kijken. Om alles in goede banen te leiden, is hiervoor in 1983 “Stichting Dorpsfeest Markelo” opgericht. Wat misschien niet iedereen weet, is dat er ook een “Ondersteuningsfonds” ingesteld is. Markelose verenigingen en/of instellingen kunnen hier een beroep op doen, om zo aanspraak te maken op een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld een evenement.

Het algemeen bestuur van de Stichting Dorpsfeest Markelo heeft in haar vergadering van 23 juni 1991 besloten om een “Ondersteuningsfonds” in te stellen, waaruit jaarlijks, indien het fonds toereikend is, een nader te bepalen bedrag beschikbaar wordt gesteld ten gunste van verenigingen en instellingen van de Markelose gemeenschap.

Het Ondersteuningsfonds heeft als doel “het sociale en maatschappelijke belang van de Markelose gemeenschap te bevorderen”. Het fonds kan afhankelijk van het resultaat van het Dorpsfeest jaarlijks een uitkering doen door financiële bijdragen te verlenen aan Markelose verenigingen en/of instellingen die bij de KvK ingeschreven staan. Zo vloeit het positieve resultaat van het Dorpsfeest terug naar Markelo. De Ondersteuningsfondscommissie bepaalt wie er geld uitgekeerd krijgt en hoe verdeling plaatsvindt.

Markelose verenigingen en/of instellingen kunnen een financieel beroep doen op het Ondersteuningsfonds. Zij kunnen bijvoorbeeld een bijdrage ontvangen voor een te organiseren evenement of een noodzakelijke investering.

Let op: de aanvraag moet aan bepaalde richtlijnen voldoen. Lees ze hier: Richtlijnen ondersteuningsfonds 2023

De aanvraag en motivatie voor besteding kunnen zij online van 1 april t/m 31 mei 2024. Daar staan ook de voorwaarden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen en verdeelt het fonds.