Meehelpen in de tent

Het Dorpsfeest is een feest voor Markelo en door Markelo. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij zullen weer een beroep doen op vrijwilligers om de bezoekers vakkundig te voorzien van munten of de bestelde drankjes. Net als voorgaande jaren willen wij u vragen of u bereid bent om een dienst mee te draaien. Aanmelding gaat via de buurtvertegenwoordiger. Is er geen buurtvertegenwoordiger bij u geweest maar u wilt wel graag helpen! U kunt dan zelf contact opnemen met één van de buurtvertegenwoordigers of middels het onderstaande formulier:

Na opgave zal er contact opgenomen worden. Minimale leeftijd voor uitgifte polsbandjes is 25 jaar. Voor bardiensten is de minimale leeftijd 21 jaar.

Er zal rekening gehouden worden met groepen / buurten welke zich gelijktijdig opgeven. Gezien de piek- en daluren kan niet altijd aan de voorkeur worden voldoen. Wij vragen u dan ook hiervoor begrip.

Voor enkele diensten is er een lage bezetting. In de aanloop van het Dorpsfeest zal er getracht worden om een evenredige verdeling naar behoefte te maken over alle diensten. Hiervoor zijn nog extra vrijwilligers nodig.

Dus met elkaar op naar een Machtig Mooi Dorpsfeest!


Meehelpen met de voorbereiding en opbouw van het feest?

Zin in een functie binnen de Tentcommissie? Vrijwilligers zijn bij een feest van deze omvang onontbeerlijk. Er zijn ook veel vrijwilligers nodig bij de opbouw en voorbereiding van het feest. Wanneer u zich als vrijwilliger wilt aanmelden kan dit bij de voorzitter van de Tentcommissie, Bryan ter Braack.