Test Johan

  Mogelijkheid om offerte als bijlage toe te voegen

  Aanvraag is voor een te organiseren evenement*

  Begroting evenement*

  Wordt het evenement met meerdere instanties georganiseerd?*  Zijn meerdere fondsen aangeschreven?*

  Laatst vastgestelde jaarrekening wordt als bijlage meegezonden*


  Begroting van het lopende jaar wordt als bijlage meegezonden*  Datum aanvraag