Frühshoppen blijft succesformule

Met het wegvallen van Amusementsorkest De Grösmeijers tijdens het Frühshoppen kreeg het bestuur van Stichting Dorpsfeest Markelo een uitdaging voor de zondagochtend. In overleg met de Zondagmorgengroep is het programma licht gewijzigd, waarbij de muzikale omlijsting werd verzorgd door de Holtense muziekformatie Maxim XL. Muziek met cabaret bleek ook dit jaar een succesformule. De Zondagmorgengroep had vanmorgen de lachers in de tent weer op de hand.

De groep is dit jaar wat groter en bestaat uit Alexander Daalwijk, Rudi Bussink, Christiaan Mensink, Sjoerd Jansen, Henny Klein Twennaar, Kylie Karsenberg, Kim Groot Roessink, Gerrie Pinkert en Jidde Bolink. De Zondagmorgengroep wisselde de sketches onderling en met de band af. De Holtense band kreeg vanmorgen al vroeg een polonaise op gang in de tent.

Predikant Rob Nijhuis kwam aan het eind op het podium, waar hij aangaf jaloers te zijn op het grote aantal bezoekers in de tent, die hij zelf ook graag op zondag zou willen hebben. De Fanfare die dit jaar haar 85-jarig bestaan viert sloot het programma af met Mooi Markelo dat werd meegezonden door de hele tent.

Bron: Maarkelsnieuws