De Dorpsfeesttent staat dit jaar op het Kaasplein!

Na 32 jaar gaat het dan toch echt gebeuren. De Maarkelsetente wordt verplaatst naar het Kaasplein. De tent is al jarenlang, met 3 dagen feest, het centrale punt van het Dorpsfeest Markelo. De tent stond al die jaren op dezelfde plek aan de Taets van Amerongenstraat.  De nieuwe locatie biedt vooral betere mogelijkheden ten aanzien van de veiligheid. De tent is dan beter bereikbaar bij eventuele calamiteiten.

In goed overleg met alle instanties is besloten, dat de tent op het nieuwe Kaasplein gerealiseerd kan worden. In principe is er al een akkoord gegeven door de gemeente op de eerste vergunningsaanvraag. Uiteraard dient er nog een vergunning afgegeven te worden op het definitieve plan.

De voorbereidingswerkzaamheden zijn al gestart door de tentcommissie. Het plein zal op het afgesproken tijdstip, te weten 30 juni, klaar zijn. Ook zullen dan de eerste werkzaamheden, verricht door de tentcommissie van Dorpsfeest Markelo, afgerond worden. De locatie en de nieuwe indeling van de tent bieden veel meer mogelijkheden. Zo wordt er bijvoorbeeld aan gedacht om het vogelschieten in de nabijheid van de tent plaats te laten vinden. Momenteel wordt er met het organisatiebureau Verdonk gesproken over de indeling en opstelling van de kermis met de insteek dat het meer vertier biedt voor jong en oud.

Binnenkort volgt er een informatieavond voor de buren, waar de recente ontwikkelingen zullen worden toegelicht. Stichting Dorpsfeest Markelo ziet het als een uitdaging om er weer iets moois van te maken. Dit zorgt voor extra werkzaamheden voor de diverse commissies. De nieuwe plaats van de tent geeft tevens nieuwe ideeën over de inrichting van de tent en de omgeving. Of dit allemaal voor eind augustus 2017 gerealiseerd kan worden is nog de vraag. Eén ding is zeker, het geeft een nieuwe dimensie aan Dorpsfeest 2017.

Wij zullen u de komende maanden zeker op de hoogte houden van alle ontwikkelingen die op stapel staan. Wij hopen veel mensen te mogen ontmoeten op de nieuwe locatie.

Het thema van 2017 “HEW AAIT ZO DOANE”, geldt dit jaar zeker niet voor de tent!