Veilig verkeer voor en tijdens DFM23

We tellen de dagen af. Dorpsfeest Markelo is volgende week al! De organisatie zet de puntjes op i. De vergunning is verstrekt. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, neemt Dorpsfeest Markelo in samenwerking met de Gemeente Hof van Twente een aantal verkeersmaatregelen. Daarbij is jullie medewerking van groot belang. Waar moet je op letten?

Nu het feest bijna van start gaat -en daarmee ook de opbouw- is een aantal wegen en/of pleinen minder of zelfs niet toegankelijk vanaf maandag 14  augustus. Houd daarom rekening met oponthoud als je in de dorpskern van Markelo wilt komen.

Afsluitingen

Om tijdens het dorpsfeestweekend de veiligheid van iedereen te garanderen, gaat de Grotestraat vanaf vrijdag 25 augustus 14.00 uur op slot. De weg in het centrum gaat op slot vanaf de kruising Goorseweg – Beatrixstraat – Irenestraat tot aan de kruising Grotestraat – Bergweg – Taets van Amerongenstraat. Ook een gedeelte van het Beaufortplein – vanaf het Stroaten richting de Grotestraat – wordt afgesloten.

Winkels bereikbaar

De winkels in de kern zijn goed bereikbaar via de Bergweg/Kerkplein of Burgemeester de Beaufortplein. De helft van het Kerkplein is onderdeel van de calamiteitenroute: daarom geldt hier een parkeerverbod! De ondernemers in de Kaasfabriek blijven bereikbaar, volg hiervoor de bordjes vanaf de Grotestraat richting Kaasfabriek.

Maandagmorgen 28 augustus is de Grotestraat weer vrij voor doorgaand verkeer. De winkels in de kern zijn dan ook weer normaal bereikbaar. Houd er echter wel rekening mee dat het Pastoriepad en het Kaasplein nog afgesloten zijn tot en met woensdag 1 september.

Wil je geen inkoopstress voor het Dorpsfeest? Doe dan je boodschappen vóór vrijdag 14.00 uur. Kun je mooi op tijd naar het borreluurtje in de tent!

Overzicht

Check de volgende bestanden voor een volledig overzicht van alle wegafsluitingen & parkeerverboden: