Feest of geen feest? Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo keert uit

Al twee jaar op rij kon het Maarkels Feest niet doorgaan zoals we voor ogen hadden. Met alle bij het feest betrokken vrijwilligers kijken wij uit naar volgend jaar. Binnenkort start de voorbereiding van Dorpsfeest Markelo 2022. En er is meer goed nieuws: het resultaat over 2019 biedt ruimte om de Markelose verenigingen en stichtingen met € 12.000,- te ondersteunen.

Uitkering Ondersteuningsfonds

Stichting Dorpsfeest Markelo heeft geen winstoogmerk. Het Ondersteuningsfonds kan (afhankelijk van het resultaat van het dorpsfeest) jaarlijks een financiële bijdrage verlenen aan Markelose verenigingen en/of stichtingen. Onder het motto samen feesten, samenleven vloeit op die manier het positieve resultaat terug naar de Markelose gemeenschap en wordt het sociale belang benadrukt.

Positieve bijdrage

Het besluit om uit te keren is tijdens de voorjaarsvergadering door het Algemeen Bestuur genomen. Toen hadden we goede hoop op een Maarkels Feest 2021 en lag de focus op de voorbereiding daarvan. We zijn ingehaald door de realiteit. Maar het is fijn om op deze manier toch een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de verenigingen en stichtingen van Markelo. Door Corona heeft de uitkering van het resultaat 2019 langer op zich laten wachten. Stichting Dorpsfeest Markelo hoopt dat alle verengingen en stichtingen hun activiteiten in het najaar van 2021 weer volledig kunnen oppakken en verwacht dat zij daarbij een steuntje vanuit het fonds kunnen gebruiken.

Voor 15 oktober online aanvraag indienen

Verenigingen en/of stichtingen die een beroep willen doen op het ondersteuningsfonds, kunnen hun aanvraag voor 15 oktober 2021 via het aanvraagformulier indienen. De Ondersteuningsfondscommissie beoordeelt de aanvragen en verdeelt het fonds. Alle aanvragers krijgen hierover in november as. bericht.

Wie vragen heeft over het Ondersteuningsfonds of over de aanvraag kan contact opnemen met Els Ulkeman, penningmeester Stichting Dorpsfeest Markelo, via penningmeester@dorpsfeestmarkelo.nl.