Dorpsfeest Markelo stimuleert lokaal verenigingsleven

Van 1 april t/m 31 mei 2023 nodigt Dorpsfeest Markelo verenigingen en stichtingen in Markelo uit een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het Ondersteuningsfonds. Het resultaat over 2022 biedt ruimte om een bijdrage van in totaal € 14.000,- uit te keren.

Samen feesten, samenleven

Dorpsfeest Markelo staat en gaat voor saamhorigheid. Onder het motto samen feesten, samenleven benadrukken we nog maar eens het sociale belang. Zo vloeit het positieve resultaat van ons “leukste feestje van het jaar” terug naar de Markelose gemeenschap. “Onze stichting heeft geen winstoogmerk. Wat overblijft wordt deels geïnvesteerd in het feest van 2023 en deels gestort in het Ondersteuningsfonds”, licht Els Ulkeman, penningmeester van Dorpsfeest Markelo, toe.

Online aanvraag 1 april t/m 31 mei 2023

Het besluit om uit te keren is tijdens de voorjaarsvergadering op 29 maart 2023 door het Algemeen Bestuur van Dorpsfeest Markelo genomen. Verenigingen en/of stichtingen die een beroep willen doen op het Ondersteuningsfonds moeten ingeschreven zijn bij de KvK. De aanvraag en motivatie voor besteding kunnen zij online van 1 april t/m 31 mei 2023. Daar staan ook de voorwaarden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen en verdeelt het fonds. Alle aanvragers krijgen hierover in juni bericht.

Wie vragen heeft over het Ondersteuningsfonds of over de aanvraag, kan contact opnemen met Els Ulkeman, penningmeester Stichting Dorpsfeest Markelo, via penningmeester@dorpsfeestmarkelo.nl