Creatieve ochtend wagenbouwers

In de voorbereiding naar de optocht toe, bood de Creatieve commissie van Dorpsfeest Markelo ook dit jaar weer een creatieve brainstorm ochtend aan. Met behulp van de commissieleden werden ideeën vertaald op papier en waar mogelijk al verwerkt in een moodbord of maquette. Een aantal buurten maakten graag gebruik van deze mogelijkheid. Uiteindelijk bleek dat de meeste wagenbouwers al goed op weg zijn met de uitwerking van het thema Theatertour en zelf al aan de slag waren gegaan met een maquette. Voor de optochtcommissie een bevestiging dat het thema goed is ontvangen bij de Markelose wagenbouwers.