Vrije wagens

Opgave vrije wagens

Het zijn niet alleen de themawagens die invulling geven aan de optocht van Markelo, welke het laatste weeke
nd van augustus door het dorp trekt. Ook de vrije wagens zijn een zeer welkome aanvulling op dit evenement tijdens het Dorpsfeest. Vriendenclubs, verenigingen, scholen, collega’s het maakt niet uit; als het merendeel van de deelnemers maar in Markelo woont, kan deelnemen met een vrije wagen aan de optocht van Dorpsfeest Markelo. Ook promotiewagens kunnen deelnemen aan de lange stoet van wagens. Wil je meer informatie over de deelname aan de optocht met een vrije wagen, neem dan contact op met de optochtcommissie via e-mail: [email protected]

Deelnameformulier
Deelname aan de optocht in de categorie Vrije wagens staat open voor alle andere groepen waarvan (het merendeel van) de leden in Markelo wonen en is alleen mogelijk met een voor de Markelose optocht zelfgebouwde wagen. Gehuurde of gekochte wagens die elders aan een optocht hebben deelgenomen, zijn uitgesloten.

Om ervoor te zorgen dat de optocht voor iedereen goed en veilig verloopt, is er een aantal afspraken en aanwijzingen voor het bouwen van een optochtwagen en voor de deelname aan de optocht. Deze zijn deels tot stand gekomen door de afspraken die de buurten van de Stichting Dorpsfeest Markelo samen hebben gemaakt. Maar ook door de verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving, vergunningsvoorschriften en praalwagen-verzekering. Een overzicht van deze “Afspraken & Aandachtspunten vind je op deze site bij de pagina Optocht – Algemene info. Stichting Dorpsfeest Markelo zorgt in samenwerking met Unive voor een praalwagenverzekering voor de themawagens en vrije wagens (ondergebracht bij “de Vereende”). De kosten hiervoor worden door de Stichting Dorpsfeest Markelo betaald. Zorg dat je op de hoogte bent van deze afspraken voordat je gaat bouwen.

Zodra je het compleet ingevulde deelnameformulier hebt verstuurd en deze is verwerkt, ontvang je een voorschot op het prijzengeld op het doorgegeven bankrekeningnummer. Doe je toch niet mee aan de optocht,  dan moet dit voorschot  worden teruggestort. Het resterende prijzengeld wordt zo snel mogelijk na het feest overgemaakt.

Klik hier voor: Verzekering Praalwagen 2019

Klik hier voor: Afspraken en aandachtspunten

DEELNAMEFORMULIER VRIJE WAGENS 2019