Dorpsfeestmagazine

Het eerste Magazine is afgelopen zaterdag uitgereikt aan Gerrit Roelvink. Hij is één van de oud medewerkers van de eerdere zuivelfabriek. Het magazine is uitgereikt op de plek waar het destijds allemaal begon en waar nu het nieuwe plein in wording is. Het plein waar dit jaar voor het eerst het Dorpsfeest Markelo zal gaan plaatsvinden.

Klik hier om het Dorpsfeest Magazine te bekijken!

Het dorpsfeest Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Maarkelsnieuws en de PR commissie van het dorpsfeest Markelo. De vele ondernemers die in dit blad te zien zijn dragen hun steentje bij aan de uitgifte van dit jaarlijks wederkerende magazine.