Huisregels

Huisregels Stichting Dorpsfeest Markelo

 1. Bezoekers dienen ten allen tijde de instructies / aanwijzingen van het personeel op te volgen, zowel in de tent als buiten de tent.
 2. Legitimatie is verplicht.
 3. Aan bezoekers beneden 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Personen in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar dienen een polsbandje te dragen. Alcohol aan jongeren van 18 tot en met 23 jaar wordt uitsluitend verstrekt indien zij een polsbandje dragen. Polsbandjes zijn gratis te verkrijgen op de daarvoor aangegeven plekken na overleggen van de legitimatie.
 4. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid behouden wij ons het recht voor om bezoekers bij binnenkomst te controleren.
 5. Agressief gedrag, dronkenschap en /of overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben, waarna de toegang voor onbepaalde tijd ontzegd wordt.
 6. Het in bezit hebben van drugs of wapens, in welke vorm dan ook, is ten strengste verboden. Wordt u betrapt, dan wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.
 7. Op diverse plekken hangen camera’s. Als u de tent bezoekt stemt u ermee in dat er opnamen worden gemaakt. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 8. Wij stellen eisen met betrekking tot uw kleding. Voldoet u niet aan deze eisen dan kan u de toegang geweigerd worden.
 9. Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de kassa van de tent of te overhandigen aan onze medewerkers.
 10. Het is niet toegestaan te roken in de tent.
 11. Het is niet toegestaan geweld te gebruiken, te dreigen met geweld of te vechten.
 12. Het is verboden op banken en/of tafels te gaan staan.
 13. St. Dorpsfeest Markelo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren of gestolen voorwerpen.
 14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan beslist het bestuur over de te nemen maatregelen.