Alcohol en roken

Geen alcohol onder 18 jaar

Op zich is dit geen nieuws. Sinds 1 januari van dit jaar geldt de regel dat er geen alcoholhoudende drank mag worden verkocht aan en genuttigd door personen jonger dan 18 jaar. Dat geldt niet alleen in de feesttent, maar ook in alle andere horecagelegenheden en winkels. De controle hierop is tegenwoordig in handen van de gemeente en die zal indien nodig handhavend optreden. Bij het komende Dorpsfeest zal op verschillende manieren duidelijk worden gemaakt dat het verboden is om alcohol te verstrekken aan jongeren onder 18 jaar. Niet alleen in de tent zelf worden weer vele borden opgehangen, maar ook op de site en in nieuwsberichten zal duidelijk worden aangegeven dat dit verboden is.
In dit kader zullen ook dit jaar polsbandjes verkrijgbaar zijn, voor jongeren van 18 tot en met 25 jaar. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan deze groep gratis een polsbandje krijgen. Jongeren onder 18 jaar krijgen geen polsbandje en zonder polsbandje zal geen alcoholhoudende drank worden verkocht aan jongeren. Wanneer getwijfeld wordt aan de leeftijd zullen de vrijwilligers achter de bar vragen om een polsbandje te laten zien. Wanneer iemand dan geen polsbandje kan laten zien, wordt er geen alcoholhoudende drank verkocht.

Roken?

In de tent is roken al een aantal jaren niet toegestaan. Bij de ‘eetstraat’ is darom speciaal voor de rokers een ‘Rokerieje’ ingericht. Oms sfeer in deze Rokerieje te verhogen zal daar een tapwagen worden geplaatst.

Zonder legitimatiebewijs geen polsbandje en zonder polsbandje geen alcohol!

Wij zijn ons ervan bewust dat dit in voorkomende gevallen wat vervelend kan over komen, maar de wettelijke voorschriften dwingen ons hiertoe.
Wij vragen om ieders medewerking en begrip